ЖАНРОВЕ

Всички жанрове

  • Камерна музика
  • Вокална музика
  • Симфонични жанрове
  • Православна музика

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.