Композитори

БОРИСЛАВА ТАНЕВА

БОРИСЛАВА ТАНЕВА

Борислава Танева е пианист-изпълнител, педагог, камерен музикант, композитор, организатор на музикални събития.Активната й роля в съвременния културен живот, не само в България, я определя като успешен, широкоспектърен музикант.Лауреат на национални и международни конкурси по пиано, камерна музика и композиция в България, Италия, Япония, Гърция, Люксембург.

Професор по пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

През април 2012г. й е присъдена образователната и научна степен „Доктор”.

Сътрудничи регулярно с консерватории в Атина, Женева, Солун, Мадрид, Люксембург, Сингапур, Париж и др. където е водила майсторски класове и е изнасяла музикални семинари на различни теми.

Канена е да журира в национални и международни конкурси – Париж, Виена, Люксембург, Андрос /Гърция/, Ниш, Провадия и др.

Нейни ученици многократно са отличавани с награди на международни и национални музикални форуми и конкурси.

Основател и член на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC.

Носител на наградата „Златно перо“ за 2014 за изключителен принос към българската култура и изкуство.
През 2015 е наградена с „Кристална лира“ на радио Класик ФМ за цялостен принос към българската култура, както и с наградата „Музикант на годината“ за активна творческа дейност.

Композитори

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.