Композитори

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ

Роден е на 20 април 1902 г. в Шумен – един от културните центрове в североизточна България, където още през 1851 г. се сформира първият български камерен оркестър. С този град е свързан още един голям български творец – Панчо Владигеров. Двамата братя – Андрей и Веселин Стоянови, се насочват към музиката и тя става тяхна съдба. По-големият, Андрей, оставя силна следа в българската клавирна школа, а Веселин още от ученическите си години прави успешни композиторски опити. В Музикалната академия в София той учи при най-изявените професори от онова време – Добри Христов, Стоян Брашованов, Никола Атанасов. Както повечето български композитори от т.нар. „второ поколение”, Веселин Стоянов продължава образованието си в чужбина. Дипломира се в класа по композиция на проф. Франц Шмид във Виенската академия. През тридесетте години Австрия е място за изява на световноизвестни творци като Рихард Щраус и Арнолд Шьонберг. Изучавайки опита на съвременни и класически автори, Стоянов успява да съчетае модерните изразни средства на ХХ век с оригиналната мелодика и ритмика на българския фолклор.

Още с първите си опуси той и неговите съвременници – Владигеров, Стайнов, Пипков и Големинов, успяват да положат основите на силна национална школа. Техните произведения предизвикват интерес не само в България. Отделни творби на Веселин Стоянов са изпълнени скоро след премиерата си у нас в Австрия, Германия, Франция, Чехия. През 1930 г. Веселин Стоянов се завръща в родината и е сред основателите на Съюза на българските композитори. Талант, принципност, честност и творческа плодовитост – от съчетанието на всичко това се ражда едно значимо творчество: оперите „Женско царство”, „Саламбо”, „Хитър Петър”, балетът „Папеса Йоана”, две симфонии, Рапсодия за симфоничен оркестър. С голяма популярност се ползват трите концерта за пиано, концертите за цигулка и виолончело, както и трите струнни квартета и няколкото кантати. Освен партитури, Веселин Стоянов е писал и ярка публицистика. До смъртта си през 1969 година, Веселин Стоянов е професор по композиция в Музикалната академия в София. Възпитал е няколко поколения творци, сред които Александър Текелиев, Виктор Чучков и др.

Композитори

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.