Композитори

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН

е български вокален педагог и композитор.
Започва да учи пиано на 9-годишна възраст. Като ученик се изявява като основател и диригент на ученически хор. По същото време започват първите му композиционни опити на песни и пиеси за цигулка и пиано.
През 1923 година завършва гимназия в Русе и е приет да следва в Държавната консерватория. Първата му специалност е пиано, а втората – пеене. Негови преподаватели са изявени български музиканти като Иван Торчанов, Добри Христов, Павел Стефанов и Никола Атанасов. През 1925 година прекъсва следването си в София, за да замине за Виена, в Държавната академия за музикално и драматично изкуство, където изучава сценично майсторство и пеене и взема частни уроци по композиция. По време на следването си във Виена Златев-Черкин написва множество солови и хорови песни и няколко инструментални пиеси. Участва като изпълнител на няколко оперни спектакли и това поражда интереса му към вокалната педагогика.
През 1929 година Златев-Черкин се завръща в България, където постъпва като преподавател по пеене в Консерваторията. Между 1936 – 1940 година отново е във Виена, където работи като асистент на проф. Теодор Лирхамер и преподава и на някои млади български дарования като Люба Величкова, Любомир Панчев. При повторното си завръщане в България Златев-Черкин отново преподава в Консерваторията като извънреден, а от есента на 1944 година – и като редовен професор. Дотогава творчеството му се състои основно от солови лирически и кратки инструментални пиеси, а след 1944 година започва да пише песни на актуални политически теми и се обръща и към по-големите композиционни форми. В периода 1948 – 54 година Георги Златев-Черкин е ректор на Консерваторията. От 1955 до 1958 година работи като вокален педагог в Китайската народна република, като преподава в музикалните консерватории в Пекин, Шанхай и Тиен Цин. Там е удостоен с китайския орден „За изкуството и дружбата“.
Георги Златев-Черкин е автор на оперети, кантати, пиеси за пиано, на камерна музика, хорови и солови пиеси и др.

Композитори

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.