Композитори

ПЕТЪР ДИНЕВ

ПЕТЪР ДИНЕВ

е роден на 14 юли 1889 година в костурското българско село Куманичево (днес Лития), тогава в Османската империя, днес в Гърция. Учи в Духовната семинария в Цариград, а по-късно композиция и източна музика в Санктпетербургската консерватория, чийто ректор по онова време е Глазунов. Сред състудентите му е Сергей Прокофиев, а негов близък приятел – Фьодор Шаляпин, който високо цени Петър Динев и го нарича „човек-богатство”. Едновременно с консерваторията Петър Динев завършва и право в Санктпетербургския университет. От 1919 година става преподавател по източна музика в Казанската консерватория, но в 1922 година се завръща в България, където до 1924 година работи като гимназиален учител по музика. От 1925 до 1936 година е преподавател по църковна музика в Държавната музикална академия. От 1926 до 1944 година преподава същата дисциплина в Духовната семинария, а от 1926 до 1934 е доцент по източноцърковна музика в Духовната академия. Наред с това Петър Динев е диригент на хора към Богословския факултет и на църковния хор към столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий”, който ръководи повече от 40 години.

След 1944 година работи като инспектор по музика и подначалник на културно-просветния отдел към Светия Синод.

Петър Динев е първият български музиковед, който работи системно в областта на църковната музика. Той превежда редица църковни песнопения от византийска невмена нотация на западна нотация, създава ръководство по византийска невмена нотация, в което със средствата на съвременната музикална терминология разяснява специфичните особености и характерните белези на византийската църковна музика и я прави достъпна за всички.

През 1963 г. в разгара на комунистическия атеистически период от историята на България, Петър Динев изнася пълен лекционен курс по съвременна византийска невмена нотация в Българската академия на науките, като преподава псалтикийната практика като наука. Разработва много композиции в старобългарски и източен църковен стил, композира лесни за усвояване и общодостъпни църковни песнопения за богослужебна и извънхрамова употреба. Хармонизира и обработва български народни песни от Македония.

Неговата научноизследователска дейност е многолика и разнопосочна. Публикува редица изключително значими трудове, статии и студии по различни проблеми на музикознанието, теорията, изпълнителското и композиционното творчество.

За своята дейност и заслуги Петър Динев е награден с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен, както и званието „заслужил деятел на изкуствата”.

Петър Динев - Достойно ест

от Хор на софийските момчета

Композитори

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.