MUSICA BULGARA

Информационен портал за българска музика

Мисия

Създадохме MUSICA BULGARA, за да подпомогне съхраняването на националното ни музикално наследство, да информира за постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските композитори и изпълнители и да представи българската култура и културно наследство като част от европейската и световна култура.

Композитори

Диригенти

Изпълнители

Жанрове

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.