КОМПОЗИТОРИ

Всички композитори

 • Панчо Владигеров
 • Веселин Стоянов
 • Любомир Пипков
 • Васил Казанджиев
 • Михаил Пеков
 • Георги Арнаудов
 • Петър Динев
 • Ангел Попконстантинов
 • Георги Златев-Черкин
 • Константин Илиев
 • Александър Йосифов
 • Николай Кауфман
 • Благовеста Константинова
 • Филип Кутев
 • Симо Лазаров
 • Сабин Леви
 • Димитър Ненов
 • Лазар Николов
 • Кирил Попов
 • Апостол Николаев-Струмски
 • Александър Райчев
 • Петко Стайнов
 • Андрей Стоянов
 • Крум Табаков
 • Александър Текелиев
 • Александър Танев
 • Светослав Обретенов
 • Борислава Танева
 • Елица Александрова
 • Пенка Кунева
 • Парашкев Хаджиев
 • Добри Христов
 • Димитър Христов
 • Петър Христосков
 • Иван Спасов
 • Марин Големинов

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.