Изпълнители

Клавирно дуо Десислава Щерева – Евгения Симеонова

Клавирно дуо Десислава Щерева – Евгения Симеонова

Създадено преди 20 години, клавирно дуо Десислава Щерева – Евгения Симеонова непрекъснато разширява и обогатява репертоара си. Голяма част от него е нов, непопулярен и е прозвучал в редица престижни зали, на концерти и фестивали. Наред с интерпретациите на утвърдени творби от световния репертоар за подобен ансамбъл, дуо Щерева – Симеонова осъществява премиери в България и на творби от Леополд Кожелух, Дариус Мийо, Франсис Пуленк, Жано Хайнен и Конлън Нанкароу. Доказателство за високото им изпълнителско майсторство са създадените редица български творби за клавирно дуо, съобразени със спецификата на техния ансамбъл и посветени на тях.

Изявите им на наши и международни сцени бележат непрекъснат възходящ успех. Дуото е носител на „Кристална лира“. В последните няколко концертни сезона дуото проявява подчертан интерес към произведения за различни формати клавирни ансамбли за 4, 6 и 8 ръце с творби от епохата на барока и класиката. Значима художествена стойност имат реализираните студийни записи на дуото за БНР, а за БНТ осъществяват поредица от филми, някои от които, посветени на ансамбъла.

Понастоящем Десислава Щерева е доцент в Катедра „Пиано“ при Теоретико Композиторски и Диригентски факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и в НБУ. Евгения Симеонова е професор в Катедра „Пиано“ при Теоретико Композиторски и Диригентски факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, София.

Изпълнители

Проект MUSICA BULGARA - информационен портал за българска музика се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г." на Национален фонд „Култура“.