ДОБРИН ПЕТКОВ

ДОБРИН ПЕТКОВ

Диригенти ДОБРИН ПЕТКОВ ДОБРИН ПЕТКОВ “За чуждите автори има кой да се грижи. За нашите трябва да се погрижим ние.” Роден е на 24 август 1923 г. в Дрезден, Германия. Баща му, Христо Добрев Петков (1893 – 1982), роден в София, е син на държавния и политически деец...
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

Диригенти ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ТЕОДОРА ДИМИТРОВА Теодора Димитрова е родена през 1968 г. в гр.София. Завършва ДМА ”Панчо Владигеров” със степен Магистър по специалностите Хорово дирижиране и Теория на музиката, изучава факултативно и орган. Още като студентка започва...
МИРОСЛАВ ПОПСАВОВ

МИРОСЛАВ ПОПСАВОВ

Диригенти МИРОСЛАВ ПОПСАВОВ МИРОСЛАВ ПОПСАВОВ МИРОСЛАВ ПОПСАВОВ е роден през 1950 г. в София. Той е известен специалист по теология и музика. През 1971 г. завършва Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“. По време на това обучение развива голямото си музикално...
АДРИАНА БЛАГОЕВА

АДРИАНА БЛАГОЕВА

Диригенти АДРИАНА БЛАГОЕВА АДРИАНА БЛАГОЕВА Проф. д-р Адриана Благоева е родена в София. Завършила е Националната музикална академия „П. Владигеров” в София със специалност хорово дирижиране при проф. Ана Белчева. Работила е с детски, женски и смесени хорове. От 1988...